Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin chủ yếu trên trang web bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng trong phần liên hệ. Những thông tin này là bắt buộc và cần thiết để xác nhận, liên hệ lại với khách hàng về các yêu cầu tư vấn hoặc mua sản phẩm, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm bảo mật và quản lý mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin đã cung cấp, bao gồm cả hộp thư điện tử. Thành viên cũng có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ hoạt động sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật hoặc việc tiết lộ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để chúng tôi có biện pháp xử lý thích hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ và xác nhận đơn hàng, cũng như giao hàng cho thành viên khi chúng tôi nhận được yêu cầu.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm cho khách hàng nếu có yêu cầu.
 • Gửi email tiếp thị và khuyến mãi về các sản phẩm mà chúng tôi bán.
 • Gửi thông báo về các hoạt động trên trang web.
 • Liên hệ và giải quyết các trường hợp đặc biệt với người dùng.

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch, trừ khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp (bao gồm Viện kiểm sát, tòa án và cơ quan công an điều tra) liên quan đến vi phạm pháp luật của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía ban quản trị. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ có thể được truy cập bởi:

 • Nhân viên của công ty.
 • Các đối tác đã ký hợp đồng để thực hiện một phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ chỉ nhận thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể là một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy thuộc vào điều khoản hợp đồng) để hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị của trang web để thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin và đề nghị liên hệ với Ban quản trị của trang web. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận thông tin, và tùy thuộc vào mức độ của phản ánh, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

 • Mọi tranh chấp giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
 • Khi không thể giải quyết thông qua thỏa thuận hoặc hoà giải, Công ty sẽ xem xét việc đưa vụ việc đó ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba nào khi không có sự đồng ý của người dùng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, chúng tôi sẽ thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên về tình hình.

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên, bao gồm cả thông tin về hóa đơn và tài liệu kế toán số hóa.

Ban quản lý yêu cầu rằng mọi cá nhân khi đăng ký hoặc mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan, bao gồm họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này. Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu thông tin cá nhân ban đầu mà họ cung cấp không chính xác.